miércoles, 26 de noviembre de 2008

PROJECTE MADRASA

Escola per la Pau amb el Sàhara porta endavant el
projecte Madrasa.
Aquesta proposta consisteix en gestionar l’acolliment
d’infants sahrauís refugiats als campaments d’Algèria, en
famílies catalanes voluntàries, per tal d’oferir-los
l’oportunitat d’accedir a una formació que aporti esperança
al futur del Poble Sahrauí.
El govern de la R.A.S.D. als Campaments de Refugiats
manté un sistema d’ensenyament obligatori elemental molt
similar al nostre, però la manca de recursos materials i
humans fan una escola precària on els objectius no
sempre són assumible.
Aquelles nenes i nens que assoleixen amb èxit aquesta
etapa escolar primària, tenen l’opció de continuar estudis
superior mitjançant beques proporcionades per països
amics, alguns d’ells amb polítiques molt integristes,
d’altres molt llunyans dels campaments, ... però tots en
règim d’internat i amb escassa possibilitat de relació amb
les seves famílies.
El projecte Madrasa, comú a d’altres d’arreu de l’Estat
espanyol, permet la formació d’aquestes nenes i nens dins
l’entorn protector d’una família d’acollida voluntària, amb
absolut respecte pels seus trets culturals i tot afavorint la
relació periòdica amb les mares i pares que han quedat als
Campaments de refugiats: cada estiu, en les vacances
escolars, els menors viatgen als campaments on
comparteixen amb els seus les experiències viscudes.
ESCOLA PER LA PAU AMB EL SÀHARA
info@escolaperlapau.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario